Lokal drift


Lokal drift

Behold ditt eksisterende utstyr hos deg – ServerParkering tar ansvar for drift, vedlikehold og support. Vi jobber proaktivt for å redusere risiko for driftsstans, og etablerer nødvendige rutiner og dokumentasjon for en kontinuerlig drift.

Hvem passer lokal drift for?

Mange ønsker å ha server lokalt hos seg. Disse får ofte en “set and forget”-drift. Det er tidkrevende og møysommelig å utføre vedlikehold og dokumentasjon. Tid man heller skulle brukt på lønnsomme oppgaver. Med lokaldrift sørger ServerParkering for en profesjonell og regelmessig drift av ditt utstyr – for en økt driftssikkerhet, forutsigbarhet og lønnsomhet.

Vi har lang erfaring i drift av servere ute hos kunde og gode rutiner for effektivt vedlikehold av applikasjoner som Visma, Mamut m.fl. Vi sørger for planlagt regelmessig vedlikehold av server for å redusere risikoen for driftsstans.

Drift av lokalt nettverk og annet IT-utstyr (PC’er, printere o.l.) kan også håndteres av oss. Vi sørger for at alt fungerer optimalt så du og dine medarbeidere kan fokusere på kjernevirksomheten deres.

– også for de uten server.
Vi utfører lokal drift hos de som ikke har egen server, men alt annet IT-utstyr som PC, printer og nettverk. Har man i tillegg ASP eller serverhosting hos oss blir vi en “one-stop-shop” for alt IT-relatert – enklere blir det ikke!

Kontinuerlig drift

Vi dokumenterer løsningen deres. Med god dokumentasjon er det enklere å utføre vedlikehold, oppsett og feilsøk. Resultatet er mer effektiv IT, som gir en lønnsom drift.

Vi hjelper dere med å etablere gode rutiner for IT-drift. På PC kan vi tilby fjernadministrert oppdatering og fjernadministrert antivirus. Kombinert med godt “PC-vett” opplever kunden at antall tilfeller med infisert eller korrupt PC blir kraftig redusert.

Når vi oppgraderer programvare tester vi til vi er sikre på at alt fungerer som normalt – vi følger alltid jobben helt i mål. Alt dokumenteres for kontinuitet. Gjennom gode rutiner har vi en veldig høy oppetid på både egne og kunders løsninger, og nyter en suveren kundetilfredshet.

Lokal drift ill.

Våre kunder om oss

Brukertilfredshetsundersøkelse utført blant våre kunder av B2S i mai 2011:

Leveransekvalitet (rådgivning, tilbud og oppstart)
97%
Leveransekvalitet (IT-drift og tjenesteleveranser)
98%
Service og samarbeidskvalitet
98%
Prisnivå og kontraktsadministrasjon
91%
Vi jobber i en bransje med tøffe deadlines og et høyt tempo. Vi har høye krav til oppetid og respons, og får alltid omgående svar når vi tar kontakt med ServerParkering. For oss er det verdifullt å kunne få hjelp raskt, og ha stabile løsninger vi kan stole på.
Torbjørn Eriksen, Daglig leder, Bjørgu AS
Vi i ServerParkering ser på rutiner, dokumentasjon og overvåkning som det viktigste elementet innen drift. Vi har bygd rutiner rundt plattformene våre som går på daglig, ukentlig, månedlig, halvårlig og årlig basis. Forskjellige rutiner utføres til forskjellige tider alt etter behov. Rutinene vektes etter viktighet, slik at vi alltid ivaretar kritiske oppgaver uten at det går ut over responstiden vår. Vår metodikk rundt rutiner og utførelse av disse er i våre øyne en hovedårsak til den høye oppetiden og stabiliteten vi leverer.

Våre rutiner er godt dokumenterte for kontinuitet, og vi dokumenterer at vi utfører rutinene. Rutinene revideres løpende, og vi oppdaterer oss i takt med teknologi og trusselbildet rundt oss. Det er en trygghet for deg som kunde og en viktig brikke i å opprettholde en høy oppetid. Et godt eksempel er en applikasjon som blir oppdatert, som skaper kompatibilitetsproblemer med andre applikasjoner. Vi arbeider kontinuerlig for å fange opp slike tilfeller, dokumentere de og etablere rutiner som løser problemene og ivaretar en stabil drift.

Applikasjoner vi drifter dokumenteres slik at vi alltid raskt kan finne beste måte å innstallere, oppdatere, endre på eller avinstallere applikasjonen. Er det for eksempel et kjent problem med en integrasjon som oppstår hver gang man oppdaterer, etablerer vi en rutine som håndterer problemet hver gang. På denne måten får man effektive oppdateringer og unngår frustrasjon og tapt arbeidstid i etterkant.

Dokumentasjon er en svært viktig del av driften vår. Når vi setter opp en ny løsning dokumenteres den inngående. Videre dokumenteres alle endringer fortløpende i kronologisk rekkefølge, slik at man alltid har kontroll på hvilke endringer som er gjort av hvem til hvilken tid. Dette gjør feilsøking og feilretting langt mer effektivt, og ikke minst planlagt vedlikehold og nye endringer. Dokumentasjonen sikrer også at det alltid finnes teknikere som kan påbegynne en sak uavhengig av hvem det er som tidligere har satt opp en løsning.

Hvis vi finner problemer vi vurderer har en risiko for å oppstå på nytt, lager vi artikler i en egen kunnskapsbase. Gjennom denne kunnskapsbasen får vi dokumentert hva problemet er, hvilke symptomer man opplever, hvordan det løses er og hvilke eventuelle konsekvenser løsningen kan ha for brukerne. På denne måten reduseres risikoen for nedetid, da man raskt kan avklare om en løsning forstyrrer en viktig tjeneste.

Vi sørger for at det finnes dokumentasjon på hvordan PC-utstyret ute hos kunden er satt opp, og vi oppbevarer viktige passord for å administrere f.eks. trådløse nett i en sterkt kryptert database hos oss. Dermed unngår man at man ikke får oppdatert sitt eget utstyr fordi «ingen» har passordet lenger. Med dokumentasjon av lokalt nettverk går det også raskere å installere nytt utstyr, feilsøke ved eventuelle problemer eller sørge for tilstrekkelig god digital sikkerhet.

Interessert? Ring oss på telefon 21 98 18 50, eller bruk vårt kontaktskjema for en hyggelig og uforpliktende prat!

Lokaldrift kan suppleres med flere andre tjenester fra oss:
Kjøp av PC og utstyr
Vi leverer PC-er, laptoper, printere og annet tilbehør direkte til kunde. PC-er kan leveres «nøkkelferdig» med alle programmer, printere og innlogginger ferdig satt opp og klart til bruk.
Mer info
Helsesjekk av PC-er
I tillegg til å sørge for at nettverket fungerer optimalt kan vi utføre helsesjekker av PC-er med jevne mellomrom. Vi går gjennom PC-ene lokalt og rydder vekk uønsket «søppel» som kan gjøre PC-en ustabil, treg eller utsatt for trusler som virus. En planlagt helsesjekk kan spare tusenvis av kroner i tapt inntekt gjennom å minimere risiko for at en PC plutselig slutter å fungere. En av de største kostnadene man kan ha er når medarbeidere ikke får utført jobben sin, noe vi jobber proaktivt for å unngå.
Managed Antivirus
Antivirus for din lokale PC – en trygg løsning der din PC inngår i vårt driftsmiljø med overvåkning av status. Oppdateringer, virusdefinisjoner og eventuelle infeksjoner følges proaktivt opp av oss.
Mer info
Managed Patching
Automatisk oppdatering av Windows og viktige tredjeparts-applikasjoner som Java, Adobe Reader, Adobe Flash med mere. Løsningen overvåkes i vårt driftsmiljø og PC-er som ikke blir oppdatert riktig fanges opp og følges opp av våre teknikere.
Mer info
Internettaksess
ServerParkering leverer prisgunstige bredbåndsalternativer for små og mellomstore bedrifter. Vi leverer også skreddersydde løsninger tilpasset den enkelte bedrifts behov.
Mer info