Colocation rackleie


Colocation rackleie

_Z6O8133Sikkerhet og infrastruktur i verdensklasse for ditt IT-utstyr. 24/7 overvåkning og tilgang på teknikervakt døgnet rundt alle dager. Garantert oppetid. Med colocation hos ServerParkering plasserer du dine rack i Digiplex’ eksklusive datasenter på Rosenholm.

Hvem passer colocation for?

Med colocation leier du plass til dine rack i vår modul hos Digiplex, en av landets aller fremste leverandører av datasentre. Med colocation får du alle fordeler med et profesjonelt datasenter uten å måtte ta de store investeringene i infrastruktur som kreves. Med en fenomenal oppetid på infrastruktur er colocation perfekt for deg som ønsker å heve sikkerhet og stabilitet på din bedrifts IT-løsning.

Digiplex drifter i dag tre datasentre i Norge med svært høy fokus på fysisk sikkerhet og kvalitet på infrastruktur. Mange bedrifter ønsker tilgang til Digiplex’ datasentre, men Digiplex leier kun ut hele moduler og ikke enkeltrack. Dermed er terskelen for å komme inn hos Digiplex veldig høy. Vi tilbyr rackleie i vår modul, som innebærer at du får tilgang til datasenteret selv om du i utgangspunktet ikke har et stort nok volum til å leie hos Digiplex direkte.

Høy sikkerhet

door-green-closed-lock (1)Vi har valgt Digiplex som vår leverandør på datasenter på grunn av den svært høye sikkerheten og svært stabile infrastruktur. Inngangen til datasenteret på Rosenholm ligger innendørs i kontorbygget Rosenholm Campus, som er skallsikret og bemannet med vektertjenester døgnet rundt. Datasenteret har en separat adgangssone med egen skallsikring og tjenester fra annet vekterselskap. Det er sluser der kun én person kan komme inn eller ut om gangen, anonymiserte moduler med egne adgangssoner, og kort og kode for både å komme inn og ut av sonene. Alt videoovervåkes 24/7 av døgnbemannet driftssentral hos Digiplex.

Les mer om sikkerhet
Det er kun autoriserte teknikere hos ServerParkering som har adgang til vår modul i datasenteret. Kunder som behøver tilgang til datasenteret blir alltid fulgt av en tekniker. Det er også hele vegger mellom modulene for en høy grad av diskresjon og anonymitet.

Selve datasenteret er bygget inn i en betongbunker i grunnfjellet under Rosenholm Campus. Datasenteret ble i sin tid oppført av IBM i 1986 i forbindelse med deres skandinaviske senter for høyteknologi. Datasenteret driftet blant annet stormaskinene som ble brukt under OL på Lillehammer i 1994, før IBM flyttet ut i 2010 og Digiplex overtok og totalrenoverte lokalene. Blant oppgraderingene var helt ny infrastruktur, nye adgangssoner og en omfattende overvåkning av både lokaler og teknisk utstyr.

Brannvern

red-wall-fire-alarm (1)Brann er en av de tre største risikoene i et datasenter, ved siden av strømbrudd og oversvømmelse. Datasenteret på Rosenholm Campus har både tradisjonelle og nye proaktive tiltak for å redusere risikoen for brann. Mest imponerende er trolig Digiplex DeOx. Tradisjonelle brannsystemer reduserer risikoen for skade når en brann har oppstått. Digiplex DeOx sørge for at brannen ikke oppstår i det hele tatt.

Les mer om DeOx
Som med alle gode løsninger er dette like enkelt som det er genialt. Ild trenger 16,2 % oksygenmetning i luften for å brenne. Vanlig luft har 21 %. Digiplex DeOx reduserer oksygenmetningen i datasenteret helt ned til 15 % og eliminerer dermed muligheten for ild. Det er samme teknologi som de aller største museene, kunstgalleriene og arkivene bruker for å beskytte sine uerstattelige verdigjenstander.

En positiv bieffekt av den spesielle atmosfæren er også at mikroskopiske mineraler, sporer og bakterier filtreres ut før det kan skade sensitivt utstyr. Digiplex DeOx er i motsetning til mange andre brannslukningssystemer ikke påvirket av endringer i atmosfærisk trykk eller vær.

I tillegg til DeOx-systemet har også datasenteret tidlig varsling av branntilløp gjennom høysensitive brannvarslere, samt sensorer som måler økning i oksygenmetning. Ved utslag vil tradisjonell brannslukking skje med Inergen gass, som effektivt kveler all ild uten å skade annet IT-utstyr.

Infrastruktur og overvåkning

fre-sonneveld-powerlinesDatasenteret har en ny og moderne infrastruktur. Det er redundante løsninger på alle grunnelementer: strøm, kjøling og internettaksess. Digiplex’ egen driftssentral overvåker strøm og kjøling kontinuerlig, i tillegg til at ServerParkering har egen overvåkning på våre servere og utstyr.

Strøm
Det er redundante strømtilførsler inn i bygget for å redusere risiko for avbrudd ved graveuhell. Inne i datasenteret er det A/B-strømkurser inn i hvert enkelt rackskap, for uavbrutt strømtilførsel selv ved vedlikehold. Det er redundante sett med UPS med overspenningsvern og batteribanker for en jevn og stabil spenning. En stabil spenning bidrar til å forlenge levetiden på sensitivt IT-utstyr og reduserer risiko for ødelagte strømforsyninger. Totalt er det 5.5MVA kapasitet med mulighet for utvidelse til 7.5MVA.

Les mer om nødstrøm
Skulle det «utenkelige» skje og all strømtilførsel til datasenteret forsvinne, er det et eget nødstrømanlegg med dieselaggregat som sørger for kontinuerlig drift. Anlegget består av to grupper på tre og en gruppe på fire synkroniserte 1.1MVA dieselaggregat. Aggregatene kan drifte hele datasenteret, og begrenses kun av tilgang til diesel. Det er lokalt lager med diesel på 71.700 liters kapasitet.

Kjøling
Datasenteret kjøles ned av et redundant system med samlet kapasitet på 3.5MW. Anlegget er bygget med et grønt fokus og utnytter blant annet norsk vinterklima til nedkjøling på vinterstid, samtidig som spillvarme fra datasenteret brukes til å varme opp kontordelen av Rosenholm Campus. ServerParkering har hatt en perfekt driftstemperatur på datasenteret siden vi flyttet inn i begynnelsen av 2011.

Internett
Datasenteret er operatørnøytralt og tilbyr IP-tjenester fra Telenor, TDC og Broadnet. Alle tre har redundante fibertraseer ut av bygget for å redusere risiko for nedetid på IP-tjenester. Fra modulen går det fiberkanaler til to sikre CCR (carrier connection room).

Garantert oppetid

woman-typing-writing-windowsTakket være den solide infrastrukturen kan vi operere med en garantert oppetid på strøm og garanterte toleransegrenser på kjøling. Vi garanterer mot driftsavbrudd på mer enn 90 millisekunder på strømtilførselen, eller avvik på temperaturen under 14 eller over 27 grader.

Våre kunder om oss

Brukertilfredshetsundersøkelse utført blant våre kunder av B2S i mai 2011:

Leveransekvalitet (rådgivning, tilbud og oppstart)
97%
Leveransekvalitet (IT-drift og tjenesteleveranser)
98%
Service og samarbeidskvalitet
98%
Prisnivå og kontraktsadministrasjon
91%

 

Vi i ServerParkering ser på rutiner, dokumentasjon og overvåkning som det viktigste elementet innen drift. Vi har bygd rutiner rundt plattformene våre som går på daglig, ukentlig, månedlig, halvårlig og årlig basis. Forskjellige rutiner utføres til forskjellige tider alt etter behov. Rutinene vektes etter viktighet, slik at vi alltid ivaretar kritiske oppgaver uten at det går ut over responstiden vår. Vår metodikk rundt rutiner og utførelse av disse er i våre øyne en hovedårsak til den høye oppetiden og stabiliteten vi leverer.

Våre rutiner er godt dokumenterte for kontinuitet, og vi dokumenterer at vi utfører rutinene. Rutinene revideres løpende, og vi oppdaterer oss i takt med teknologi og trusselbildet rundt oss. Det er en trygghet for deg som kunde og en viktig brikke i å opprettholde en høy oppetid. Et godt eksempel er en applikasjon som blir oppdatert, som skaper kompatibilitetsproblemer med andre applikasjoner. Vi arbeider kontinuerlig for å fange opp slike tilfeller, dokumentere de og etablere rutiner som løser problemene og ivaretar en stabil drift.

Dokumentasjon er en svært viktig del av driften vår. Når vi setter opp en ny løsning dokumenteres den inngående. Videre dokumenteres alle endringer fortløpende i kronologisk rekkefølge, slik at man alltid har kontroll på hvilke endringer som er gjort av hvem til hvilken tid. Dette gjør feilsøking og feilretting langt mer effektivt, og ikke minst planlagt vedlikehold og nye endringer. Dokumentasjonen sikrer også at det alltid finnes teknikere som kan påbegynne en sak uavhengig av hvem det er som tidligere har satt opp en løsning.

Hvis vi finner problemer vi vurderer har en risiko for å oppstå på nytt, lager vi artikler i en egen kunnskapsbase. Gjennom denne kunnskapsbasen får vi dokumentert hva problemet er, hvilke symptomer man opplever, hvordan det løses er og hvilke eventuelle konsekvenser løsningen kan ha for kundene våre. På denne måten reduseres risikoen for nedetid, da man raskt kan avklare om en løsning forstyrrer en viktig tjeneste.

Overvåkning er et sentralt element innen drift. De kritiske delene av driften vår overvåkes døgnet rundt, i kombinasjon med tilgjengelig vakttelefon 24/7. Vi påbegynner feilretting så raskt som mulig, og løser normalt et problem før det i det hele tatt merkes ute hos våre kunder. Vi har doble løsninger på kritisk utstyr, slik at komponenter kan gå ned uten å gå utover tilgjengeligheten.

I tillegg til de kritiske løsningene som overvåkes 24 timer i døgnet, overvåker vi også forskjellige tjenester og rutiner som ofte ellers overlates til automatikk. Selv om vi har verktøy som varsler feil på lagringsområder, har vi også rutiner på en daglig inspeksjon i vårt datasenter for å fange opp symptomer eller feil som ikke lar seg fange opp automatisk. Vi har et lokalt lager med viktige deler til datasenteret, f.eks. de forskjellige typer harddisker, minnebrikker, og til og med hele servere, klare til montering slik at vi omgående kan bytte defekte deler. Ved å jobbe proaktivt minimerer vi risikoen for at viktige elementer går helt ned, og minimerer risikoen for at data blir tapt.

Interessert? Ring oss på telefon 21 98 18 50, eller bruk vårt kontaktskjema for en hyggelig og uforpliktende prat!

Felt merket med * er påkrevet