Datasenter


Datasenter og drift

Det er mange elementer som inngår for å skape høy oppetid på en IT-løsning. Et av de viktigste elementene er at maskinvaren IT-løsningen kjører på, er plassert i et profesjonelt datasenter. Ved å plassere IT-løsningen i ServerParkerings datasenter får serverne tilgang til jevn strøm og spenning, raske redundante Internett-linjer, fysisk sikring og et miljø med stabil temperatur og luftfuktighet. Vår virksomhet er tuftet på et svært sterkt fokus på rutiner, dokumentasjon og overvåkning. Med disse grunnstenene kan vi levere suveren kvalitet og oppetid på våre løsninger.

Oppetid
Gjennom proaktiv drift og en svært høy teknisk standard på vårt datasenter har vi en meget god oppetid på vår plattform:

Oppetid målt i perioden 1. januar – 30. september 2015, målt med PRTG Network Monitor.

Rutiner

Vi har rutiner som ivaretar hele vår drift, fra daglige kontroller av backup, til systemvedlikehold, oppgradering av programvare og endringer i løsninger. Vi er svært nøye på test og dokumentasjon. Dette gjør oss i stand til å opprettholde en veldig høy kvalitet på leveranser.

Dokumentasjon
Dokumentasjon gir god kontinuitet og forutsigbar drift. Vi har en egen kunnskapsbase for enkelt tilgjengelige løsninger på typiske problemer man kan støte på i applikasjoner. Alle saker logges i vårt saksbehandlingssystem for rask og kronologisk tilgang på endringer og annen viktig info.

Vi dokumenterer også lokalt hos kunde. Nettverk, bredbånd og PC-utstyr, som gjør endringer og feilsøk raskere å løse. Passord til administrering lagres i en sikker kryptert løsning.

Overvåkning
Vi overvåker våre løsninger 24/7. Automatiske prosesser varsler tekniker ved avvik, enten det gjelder harddisker som har potensielle feil, tjenester som henger, eller mer ordinære saker som harddisker som er i ferd med å bli fulle.

Vi har rutine på visuell inspeksjon av datasenteret. Dette er en del av vår måte å arbeide proaktivt, der vi bytter komponenter før de skaper nedetid. Vi har lokalt lager på viktige deler til våre servere. Proaktivitet er en viktig årsak til at vi har så høy oppetid på våre løsninger.

Drift_illustration02

Fysisk og digital sikkerhet
Vi har norsk datasenter plassert på Rosenholm utenfor Oslo. Datasenteret ligger i en underjordisk betongbunker i grunnfjellet under Rosenholm Campus. Datasenteret ble totalrenovert av Digiplex i 2010 og holder en svært høy teknisk standard.

Datasenteret er fysisk sikret med sluser, separate adgangssoner og døgnbemannet sikkerhetssenter. Inne i datasenteret er vårt serverrom avlåst og kun tilgjengelig for oss. Kun autorisert personale ansatt hos ServerParkering har tilgang til serverrommet. Ingen data oppbevares utenfor Norges grenser. Hele datasenteret og hele Rosenholm Campus er kameraovervåket.

Vårt serverrom er beskyttet med bransjeledende digital teknologi fra blant annet Cisco. Vi tilbyr blant annet to-faktor autentisering med kodebrikke eller mobilapp for tilgang til kritiske løsninger.

Våre kunder om oss

Brukertilfredshetsundersøkelse utført blant våre kunder av B2S i mai 2011:

Leveransekvalitet (rådgivning, tilbud og oppstart)
97%
Leveransekvalitet (IT-drift og tjenesteleveranser)
98%
Service og samarbeidskvalitet
98%
Prisnivå og kontraktsadministrasjon
91%
ServerParkering gir oss en stabil og sikker drift på våre kontorer og på ASP-plattformen. De responderer veldig raskt på våre henvendelser, har deltatt i interne prosesser hos oss og sørget for stabil og sikker drift under krevende forhold.
Vi i ServerParkering ser på rutiner, dokumentasjon og overvåkning som det viktigste elementet innen drift. Vi har bygd rutiner rundt plattformene våre som går på daglig, ukentlig, månedlig, halvårlig og årlig basis. Forskjellige rutiner utføres til forskjellige tider alt etter behov. Rutinene vektes etter viktighet, slik at vi alltid ivaretar kritiske oppgaver uten at det går ut over responstiden vår. Vår metodikk rundt rutiner og utførelse av disse er i våre øyne en hovedårsak til den høye oppetiden og stabiliteten vi leverer.

Våre rutiner er godt dokumenterte for kontinuitet, og vi dokumenterer at vi utfører rutinene. Rutinene revideres løpende, og vi oppdaterer oss i takt med teknologi og trusselbildet rundt oss. Det er en trygghet for deg som kunde og en viktig brikke i å opprettholde en høy oppetid. Et godt eksempel er en applikasjon som blir oppdatert, som skaper kompatibilitetsproblemer med andre applikasjoner. Vi arbeider kontinuerlig for å fange opp slike tilfeller, dokumentere de og etablere rutiner som løser problemene og ivaretar en stabil drift.

Applikasjoner vi drifter på vår ASP-plattform dokumenteres slik at vi alltid raskt kan finne beste måte å innstallere, oppdatere, endre på eller avinstallere applikasjonen. Er det for eksempel et kjent problem med en integrasjon som oppstår hver gang man oppdaterer, etablerer vi en rutine som håndterer problemet hver gang. På denne måten får man effektive oppdateringer og unngår frustrasjon og tapt arbeidstid i etterkant.

Dokumentasjon er en svært viktig del av driften vår. Når vi setter opp en ny løsning dokumenteres den inngående. Videre dokumenteres alle endringer fortløpende i kronologisk rekkefølge, slik at man alltid har kontroll på hvilke endringer som er gjort av hvem til hvilken tid. Dette gjør feilsøking og feilretting langt mer effektivt, og ikke minst planlagt vedlikehold og nye endringer. Dokumentasjonen sikrer også at det alltid finnes teknikere som kan påbegynne en sak uavhengig av hvem det er som tidligere har satt opp en løsning.

Hvis vi finner problemer vi vurderer har en risiko for å oppstå på nytt, lager vi artikler i en egen kunnskapsbase. Gjennom denne kunnskapsbasen får vi dokumentert hva problemet er, hvilke symptomer man opplever, hvordan det løses er og hvilke eventuelle konsekvenser løsningen kan ha for brukerne. På denne måten reduseres risikoen for nedetid, da man raskt kan avklare om en løsning forstyrrer en viktig tjeneste.

Dokumentasjon strekker seg helt fra datasenteret og våre interne løsninger, og helt ut til det lokale nettverket hos kunden. Vi sørger for at det finnes dokumentasjon på hvordan PC-utstyret ute hos kunden er satt opp, og vi oppbevarer viktige passord for å administrere f.eks. trådløse nett i en sterkt kryptert database hos oss. Dermed unngår man at man ikke får oppdatert sitt eget utstyr fordi «ingen» har passordet lenger. Med dokumentasjon av lokalt nettverk går det også raskere å installere nytt utstyr, feilsøke ved eventuelle problemer eller sørge for tilstrekkelig god digital sikkerhet.

Overvåkning er et sentralt element innen drift. De kritiske delene av driften vår overvåkes døgnet rundt, i kombinasjon med tilgjengelig vakttelefon 24/7. Vi påbegynner feilretting så raskt som mulig, og løser normalt et problem før det i det hele tatt merkes ute hos våre kunder. Vi har doble løsninger på kritisk utstyr, slik at komponenter kan gå ned uten å gå utover tilgjengeligheten.

I tillegg til de kritiske løsningene som overvåkes 24 timer i døgnet, overvåker vi også forskjellige tjenester og rutiner som ofte ellers overlates til automatikk. Selv om vi har verktøy som varsler feil på lagringsområder, har vi også rutiner på en daglig inspeksjon i vårt datasenter for å fange opp symptomer eller feil som ikke lar seg fange opp automatisk. Vi har et lokalt lager med viktige deler til datasenteret, f.eks. de forskjellige typer harddisker, minnebrikker, og til og med hele servere, klare til montering slik at vi omgående kan bytte defekte deler. Ved å jobbe proaktivt minimerer vi risikoen for at viktige elementer går helt ned, og minimerer risikoen for at data blir tapt.

Vi overvåker også ressursbruk, som for eksempel om en applikasjon ved en feil overbelaster en server. Bruk av lagringskvoter blir også overvåket, og vi følger aktivt opp kunder som nærmer seg maksimalt forbruk så de kan rydde opp i eller øke kvoten ved behov. Alt for å gi våre kunder en forutsigbar og stabil tjeneste uten overraskelser, verken på serveren eller på fakturaen.

Interessert? Ring oss på telefon 21 98 18 50, eller bruk vårt kontaktskjema for en hyggelig og uforpliktende prat!

Les mer om elementene i vårt datasenter som bidrar til en svært høy oppetid og stabile tjenester:
Nettverk
For å sikre høy oppetid mot Internett, finnes det flere linjer inn i nettverket. Det interne nettverket er bygget opp på Cisco utstyr. Cisco er den største og etter vår oppfatning den tryggeste leverandør av nettverksutstyr i dag. De viktigste nettverkspunkter i datasenteret er satt opp med dobbelt utstyr for å sikre at driften fortsetter selv om det skulle oppstå feil på en komponent.
Strøm
Til datasenteret er det flere strømleverandører som leverer strøm. Det er knyttet opp et eget batteri- og generatorsystem som leverer strøm dersom all ekstern strømtilførsel skulle svikte. I tillegg er det satt opp et overspenningsvern som gir riktig og stabil spenning.
Teknikervakt
Det er tekniker på vakt hele døgnet, alle dager, hele året (24/7/365). Våre teknikere overvåker de automatiske varslingssystemene og retter vanligvis feil før kundene våre oppdager at noe har vært galt. Teknikervakten er tilgjengelig på telefon for våre kunder hele døgnet alle dager.
Brannsikring
Serverrommet et sikret med et stort antall røykdetektorer. Dersom branntilløp skulle oppstå, vil serversenteret fylles med gass som kveler og slukker branntilløpet før det utvikler seg. Gassen skader ikke servere slik vann eller pulver gjør. Brannsikret datasenter
Fysisk sikring
Bygningen generelt, og datasenteret spesielt, er sikret med låser hvor det kreves kort og koder. Det er også videoovervåkning. Alarmsystemet varsler dersom miljøet (luftfuktighet og temperatur) endrer seg ut over det som er definert som riktig.
Adgang
Det er kun adgang for autorisert personell i datasenteret. Det kan gis adgang for kunder, men dette skjer eventuelt bare sammen med en representant fra ServerParkering. Administrasjon av løsningen skjer over en sikret ekstern tilkobling.
Overvåkning
Vi overvåker Internett-linjene våre, samt nettverkskomponenter og backupsystemet. I tillegg overvåkes hardware som harddisker, vifter, CPU og RAM på våre kunders servere, i tillegg til muliget for overvåkning av tjenester som websider og databaser. Overvåkningen er viktig for å sikre høy oppetid og en problemfri leveranse av våre tjenester.
Manuell kontroll
Det foretas daglig manuelle kontroller, hvor vi sjekker status på produksjonssystemene og alarmsystemene. Dette gir en god sikkerhet som kompletterer de automatiske systemer. Det foretas tester og kontroller av alle sikkerhetssystemer med faste intervaller .
manuell sjekk
Temperatur og fuktighetskontroll
Det er tre store airconditionanlegg som sørger for jevn temperatur og luftfuktighet, og det er mer enn nok effekt i to av dem til å drive hele datasenteret dersom en skulle feile. Senteret har en konstant temperatur på 23 ºC og et fuktighetsnivå på 50 %. Dette er den temperatur og fuktighet som gir best mulig arbeidsforhold for servere.
Statisk elektrisitet
Electrostatic Discharge(ESD) sikring, er sikring mot statisk elektrisitet. Datasenteret og alle produksjonsrom er sikret i henhold til internasjonal ESD-standard.